Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin konkursu #MojeRustykalneWesele

Regulamin konkursu #MojeRustykalneWesele

 

 1. Organizatorem konkursu #MojeRustykalneWesele (zwanego dalej “konkurs”) jest Plas-drew sp. z o.o. z siedzibą w Stryszawa 64a, 34-205 Stryszawa.

 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: http://rustykalne-wesele.pl/Regulamin-konkursu-MojeRustykalneWesele-cabout-pol-28.html

 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba niepełnoletnia powyżej 13go roku życia, która posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

 4. Konkurs trwa od 29 października do 18 listopada 2018 r.

 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 6. W konkursie bierze udział każda osoba fizyczna, która:
  a) zrobi zdjęcie aranżacji, której elementem będzie dowolny produkt ze sklepu https://rustykalne-wesele.pl 
  b) umieści go na swoim profilu Facebook lub Instagram z hashtagiem:  #MojeRustykalneWesele,
  c) w terminie do 18 listopada 2018 r. wyśle na adres e-mail: biuro@rustykalne-wesele.pl zdjęcie aranżacji oraz link do postu z hashtagiem, w temacie maila wpisując "konkurs", a w treści maila wpisując "wyrażam zgodę na rozpowszechnianie udostępnionego przeze mnie zdjęcia, przez Rustykalne-wesele.pl w mediach elektronicznych należących do Rustykalne-wesele.pl w celach konkursowych”.

 7. Organizator NIE PRZETWARZA danych osobowych uczestników. Organizator będzie posługiwał się jedynie jego nazwą użytkownika z serwisu Facebook lub Instagram.

 8. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 9. Nagrodami w konkursie są bony o wartości 200 zł, 150 zł, 100 zł, które można zrealizować sklepie https://rustykalne-wesele.pl. Za 1 miejsce bon 200 zł, za 2 miejsce bon 150 zł, za 3 miejsce bon o wartości 100 zł.

 10. Zwycięzcy w konkursie wyłonieni będą w następujący sposób:
  - Ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników konkursu, komisja złożona z pracowników Organizatora, wybierze 6 najciekawszych i umieści je na swoim Fanpage pod adresem https://www.facebook.com/rustykalneinspiracje,
  - Internauci będą oddawać głosy na najlepsze wg nich zdjęcie poprzez zaznaczenie “like” przy zdjęciu
  - O miejscu w konkursie decydować będzie liczba like’ów (największa liczba = 1 miejsce)

 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 listopada 2018 roku na Fanpage pod adresem https://www.facebook.com/rustykalneinspiracje

 12. Nagroda w formie bonu zostanie przesłana e-mailem pod adres, z którego napłynęło zgłoszenie.

 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu przeprowadzania konkursu, wyłonienia zwycięzcy, itp. Uczestnik winien jest zgłosić reklamację w tej sprawie w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu w formie elektronicznej, wysyłając maila pod adres: biuro@rustykalne-wesele.pl. W przypadku braku jakichkolwiek reklamacji, ustala się, że żaden z uczestników nie ma żadnych roszczeń.

 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć z konkursu rozstrzyga organizator.

 

 

pixel